news

Bréf frá almannavarnardeild ríkislögreglustjóra - á pólsku

03. 03. 2020

Informacje dla rodziców/opiekunów

Do rodziców i opiekunów

Ze względu na stan alarmowy wprowadzony z powodu koronawirusa COVID-19

Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego podkreśla, jak bardzo ważne jest, by wszyscy przestrzegali zaleceń wydanych przez szefa organów ds. epidemiologii w Islandii. Najnowsze informacje można zawsze znaleźć na stronie internetowej www.landlaeknir.is

Rodzice i opiekunowie proszeni są o regularne sprawdzanie, które miejsca zostały oznaczone jako obszary zagrożone. Jeżeli dzieci lub ich rodziny przebywały na tych obszarach, osoby te będą musiały przejść kwarantannę zgodnie z wytycznymi Dyrekcji ds. Zdrowia.

Zaleca się, by rodzice dzieci, które mają słaby układ odpornościowy lub u których występują choroby układu oddechowego, skonsultowali się ze specjalistą medycznym lub lekarzem rodzinnym.

Osoby, które mają objawy i mogły być narażone na infekcję, na przykład w związku z podróżowaniem, zachęca się do kontaktu z organami służby zdrowia pod numerem telefonu 1700 w celu uzyskania instrukcji. Osoby, które miały bliski kontakt z potencjalnymi lub potwierdzonymi przypadkami zarażenia, na przykład te, które niedawno podróżowały do obszarów oznaczonych jako zagrożone, będą musiały przejść kwarantannę.

© 2016 - 2020 Karellen